Politica de confidențialitate

Această Politică de confidențialitate clarifică natura, sfera și scopul prelucrării datelor cu caracter personal (denumite în continuare „date”) în timpul furnizării serviciilor noastre, precum și a serviciilor noastre online și pe site-urile web. Aceasta reglementează funcțiile și conținutul, prezența externă online precum și profilul nostru în mediile sociale (denumit în mod colectiv „Oferta online”). În ceea ce privește terminologia utilizată, de ex. termenii „prelucrare” sau „responsabil” ne referim la definițiile de la art. 4 din Regulamentul general privind protecția datelor (RGPD).

Responsabilul cu protecția datelor

Peppermint Holding GmbH
Neues Kranzler Eck
Kurfürstendamm 21
10719 Berlin

T: +49 30 590064-400
F: +49 30 590064-401

info@peppermint.biz
www.peppermint.biz

Administratori: Ingeborg Neumann (asociat administrator), Marcus Baumbach

Sediul societății: Berlin
Oficiul Registrului Comerțului: Amtsgericht (Tribunalul) Charlottenburg HRB 63808 Finanzamt für Körperschaften I (Administrația fiscală privind corporațiile I) USt-Id-Nr. DE 190888731

Tipuri de date prelucrate

- date de inventar (de exemplu datele de bază ale persoanei, numele sau adresa).
- informații de contact (de exemplu e-mailul, numerele de telefon).
- date despre conținut (de exemplu texte introduse, fotografii, videoclipuri).
- date de utilizare (de exemplu site-urile web vizitate, interesul pentru conținut, orele de acces).
- metadate/date de comunicare (de exemplu informații despre dispozitive, adrese IP).

Categorii de persoane vizate

Vizitatorii și utilizatorii ofertei online (în continuare ne referim la persoanele vizate ca „utilizatori”).

Scopul prelucrării

- punerea la dispoziție a ofertei online, funcțiile și conținutul acesteia.
- oferirea de răspunsuri la cererile de contact și comunicarea cu utilizatorii.
- măsuri de securitate.
- măsurarea razei de acoperire/marketing

Terminologia utilizată

„Date cu caracter personal” înseamnă orice informație referitoare la o persoană fizică identificată sau identificabilă
(în continuare „persoana vizată”); o persoană fizică este considerată identificabilă, dacă poate fi identificată direct sau indirect, în special prin atribuirea unui identificator, cum ar fi un nume, un număr de identificare, informații despre reședință, un identificator online (de exemplu cookie) sau în baza uneia sau mai multor caracteristici speciale, cum ar fi expresia identității fizice, fiziologice, genetice, mentale, economice, culturale sau sociale ale acestei persoane fizice.

„Prelucrarea” se referă la orice procedeu sau șir de procedee realizat/e cu sau fără ajutorul unor dispozitive automatizate în nlegătură cu aceste date cu caracter personal. Termenul este foarte cuprinzător și include orice manipulare a datelor.

„Pseudonimizarea” înseamnă prelucrarea datelor cu caracter personal în așa fel încât datele personale să nu mai poată fi atribuite unei anumite persoane, fără a fi furnizate informații suplimentare, cu condiția ca aceste informații suplimentare să fie păstrate separat și supuse unor măsuri tehnice și organizatorice pentru garantarea faptului că datele cu caracter personal nu pot fi atribuite unei persoane fizice identificate sau identificabile.

„Profilarea” înseamnă orice tip de prelucrare automatizată a datelor cu caracter personal care implică utilizarea unor astfel de informații personale pentru a evalua anumite aspecte personale referitoare la o persoană fizică. Aici sunt incluse în special aspecte privind analiza sau predicțiile legate de performanța la locul de muncă, situația economică, sănătatea, preferințele personale, interesele, fiabilitatea, comportamentul sau reședința sau schimbarea reședinței acestei persoane fizice.

„Responsabilul cu protecția datelor” este persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, organismul sau instituția care, singură sau împreună cu alții, decide cu privire la scopul și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal.

„Persoana împuternicită de operator” este o persoană fizică sau juridică, o autoritate publică, un organism sau o instituție care prelucrează date cu caracter personal în numele responsabilului cu protecția datelor.

Baze legale relevante

În conformitate cu art. 13 din RGPD, vă informăm cu privire la temeiul legal al prelucrării datelor. Pentru utilizatorii care intră în domeniul de aplicare al Regulamentului general privind protecția datelor (RGPD) al UE și CEE, cu excepția cazului în care se menționează temeiul legal din Declarația de protecție a datelor, se aplică următoarele:
Temeiul legal pentru obținerea consimțământului este art. 6 alin. 1 lit. a și art. 7 din RGPD. Temeiul legal pentru prelucrare în vederea prestării serviciilor noastre și pentru executarea măsurilor contractuale, precum și pentru răspunsul la solicitări este art. 6 alin. 1 lit. b din RGPD; Temeiul legal pentru prelucrare în vederea îndeplinirii obligațiilor noastre legale este art. 6 alin. 1 lit. c din RGPD;
În cazul în care interesele vitale ale persoanei vizate sau ale unei alte persoane fizice necesită prelucrarea datelor cu caracter personal, temeiul legal va fi dat de art. 6 alin. 1 lit. d din RGPD. Temeiul legal pentru prelucrarea necesară în vederea îndeplinirii unei sarcini în interesul public sau pentru exercitarea autorității oficiale care a fost delegată responsabilului cu protecția datelor este art. 6 alin. 1 lit. e din RGPD.
Temeiul legal al prelucrării pentru a ne proteja interesele legitime este art. 6 alin. 1 lit. f din RGPD.
Prelucrarea datelor în alte scopuri decât cele pentru care au fost colectate este reglementată de dispozițiile art. 6 alin. 4 din RGPD. Prelucrarea categoriilor speciale de date (în conformitate cu art. 9 alin. 1 din RGPD) este reglementată de prevederile art. 9 alin. 2 din RGPD.

Măsuri de securitate

Vom lua măsuri tehnice și organizatorice adecvate în conformitate cu cerințele legale, ținând cont de stadiul tehnicii, costurile de implementare și natura, sfera de aplicabilitate, circumstanțele și scopurile prelucrării. De asemenea vom ține cont de probabilitatea și gravitatea diferită a riscului pentru drepturile și libertățile persoanelor pentru a asigura un nivel de protecție adecvat riscului.

Printre măsuri se numără, în special, asigurarea confidențialității, integrității și disponibilității datelor prin controlul accesului fizic la date, precum și accesul, intrarea, dezvăluirea, disponibilitatea și separarea acestora. În plus, am stabilit proceduri care să asigure exercitarea drepturilor persoanei vizate, ștergerea datelor și o reacție în cazul periclitării datelor. Mai mult decât atât, protecția datelor cu caracter personal o avem deja în vedere în momentul dezvoltării sau selectării hardware-ului, software-ului și procedurilor, în conformitate cu principiul protecției datelor prin proiectarea tehnologiei și setările implicite de confidențialitate.

Colaborarea cu persoanele împuternicite de operatori, responsabilii comuni cu protecția datelor și terții

Dacă în cadrul prelucrării datelor dezvăluim, transmitem sau acordăm acces la aceste date altor persoane și companii (persoane împuternicite de operatori, responsabili comuni cu protecția datelor sau terți), facem acest lucru doar în baza unei autorizații legale (de exemplu, dacă datele sunt transmise către terți, precum furnizorii de servicii de plată, pentru a îndeplini contractul), dacă utilizatorii au consimțit obligația legală de a face acest lucru sau în baza intereselor noastre legitime (de exemplu pentru utilizarea agenților, site-uri de găzduire web etc.).

Dacă dezvăluim date altor companii din grupul nostru sau dacă le acordăm accesul la acestea, acest lucru se realizează în special în scopuri administrative ca interes legitim și, în plus, se va baza pe un temei legal.

Transferuri către țări terțe

Dacă prelucrăm date într-o țară terță (adică în afara Uniunii Europene (UE), în afara Spațiului Economic European (SEE) sau a Confederației Elvețiene) sau în cadrul utilizării serviciilor terțe sau a dezvăluirii sau transferului de date către alte persoane sau companii, acest lucru va avea loc doar dacă se vor îndeplini obligațiile noastre (pre)contractuale, în baza consimțământului dvs., în baza unei obligații legale sau în baza intereselor noastre legitime. Sub rezerva exprimării consimțământului sau a unei transmisii obligatorii din punct de vedere contractual, prelucrăm sau dezvăluim datele numai în țări terțe cu un nivel recunoscut de confidențialitate, inclusiv pe cele certificate în cadrul Acordului privind protecția confidențialității „Privacy-Shield” sau pe baza unor garanții specifice, cum ar fi, dar fără a ne limita la obligația contractuală prin așa-numitele clauze de protecție standard ale Comisiei Europene, existența certificărilor sau a unor regulamente interne de protecție a datelor obligatorii (art. 44 - 49 din RGPD, Pagina de informații a Comisiei UE).

Drepturile persoanelor vizate

Aveți dreptul să solicitați confirmarea faptului că datele în cauză sunt prelucrate și aveți dreptul la informare cu privire la aceste date, precum și la informații suplimentare și copierea acestora în conformitate cu cerințele legale.

În conformitate cu prevederile legale aveți dreptul de a solicita completarea datelor sau corectarea datelor incorecte cu privire la persoana dvs.

De asemenea, în conformitate cu dispozițiile legale, aveți dreptul să solicitați ștergerea imediată a datelor relevante sau, alternativ, să cereți o limitare a prelucrării datelor.

Aveți dreptul de a solicita ca datele personale furnizate de dvs. să fie obținute în conformitate cu cerințele legale și să solicitați transmiterea lor altor responsabili cu protecția datelor.

În plus, în conformitate cu dispozițiile legale, aveți dreptul să depuneți o plângere la autoritatea competentă de supraveghere.

Dreptul la revocare

Aveți dreptul de a revoca acordul dat, drept care va produce efecte pe viitor.

Dreptul de opunere

În orice moment vă puteți opune prelucrării viitoare a datelor dvs. personale în conformitate cu cerințele legale. Opunerea poate fi formulată în special împotriva prelucrării în scopuri de marketing direct.

Cookie-urile și dreptul de opunere în cazul marketingului direct

„Cookie-urile” sunt fișiere mici care sunt stocate pe computerele utilizatorilor. În cookie-uri pot fi stocate diferite informații. Un cookie servește în principal la stocarea informațiilor despre un utilizator (sau dispozitivul pe care este stocat cookie-ul) în timpul sau după vizita sa pe un site. Cookie-urile temporare numite și „cookie-uri de sesiune” sau „cookie-uri tranzitorii” sunt cookie-uri care sunt șterse după ce un utilizator părăsește un site online și închide browserul. Într-un astfel de cookie, este posibil să fie stocat de exemplu conținutul unui coș de cumpărături dintr-un magazin online sau o stare de autentificare. „Permanente” sau „durabile” sunt cookie-urile care rămân stocate chiar și după închiderea browserului. Astfel, de ex. starea de conectare va fi salvată dacă utilizatorii vizitează site-ul după câteva zile. De asemenea, într-un astfel de cookie pot fi stocate interesele utilizatorilor, care sunt folosite în scopuri de măsurare a publicului sau de comercializare. Un „cookie terț” se referă la cookie-uri care sunt oferite de furnizori, alții decât responsabilul cu protecția datelor pentru furnizarea ofertei online (în caz contrar, dacă este vorba doar despre aceste cookie-uri, vorbim despre „cookie-uri primare”).

Noi putem utiliza cookie-uri temporare și permanente și vom explica acest lucru în cadrul Politicii noastre de confidențialitate.

Solicitarea consimțământului utilizatorilor pentru utilizarea cookie-urilor (de exemplu, în cadrul unui Acord cu privire la utilizarea cookie-urilor), are ca temei legal în vederea prelucrării datelor art. 6 alin. 1 lit. a. din RGPD. În caz contrar, cookie-urile cu caracter personal ale utilizatorilor sunt prelucrate conform explicațiilor următoare în cadrul prezentei Politici de confidențialitate pe baza intereselor noastre legitime (interesul pentru analiza, optimizarea și operațiunile economice ale ofertei noastre online în sensul art. 6 alin. 1 lit. f din RGPD), dacă utilizarea cookie-urilor pentru furnizarea serviciilor noastre contractuale este necesară, în conformitate cu art. 6 alin. 1 lit. b. din RGPD, sau dacă utilizarea cookie-urilor este necesară pentru îndeplinirea unei sarcini care este în interesul public sau pentru exercitarea autorității oficiale, în conformitate cu. art. 6 alin.1 lit. e. din RGPD.

Dacă utilizatorii nu doresc ca cookie-urile să fie stocate pe dispozitivele lor, li se va cere să dezactiveze opțiunea în setările sistemului de navigare ale acestora. Cookie-urile salvate pot fi șterse din setările de sistem ale browserului. Eliminarea cookie-urilor poate duce la restricții funcționale ale acestei oferte online.

O opunere generală cu privire la utilizarea cookie-urilor utilizate în scopuri de marketing online poate fi găsită în cadrul mai multor servicii, în special în cazul urmăririi, prin intermediul site-ului web din SUA http://www.aboutads.info/choices/ sau a site-ului web UE http://www.youronlinechoices.com/. Mai mult, stocarea cookie-urilor se poate realiza prin dezactivarea acestora în setările browserului. Vă rugăm să rețineți că în acest caz nu puteți utiliza toate funcțiile acestei oferte online.

Ștergerea datelor

Datele prelucrate de noi vor fi șterse sau restricționate în conformitate cu cerințele legale. Dacă nu este specificat în mod explicit în această declarație de confidențialitate, datele stocate de noi vor fi șterse de îndată ce nu mai sunt necesare scopului pentru care au fost colectate, dacă ștergerea lor nu intră în conflict cu cerințele legale de stocare.

Cu excepția cazului în care datele nu sunt șterse, pentru că ele sunt necesare în alte scopuri permise legal, prelucrarea acestora va fi restricționată, adică datele sunt blocate și nu sunt prelucrate în alte scopuri. Acest lucru se aplică, de exemplu pentru datele care trebuie să fie păstrate din motive comerciale sau fiscale.

Modificări și actualizări ale Politicii de confidențialitate

Vă rugăm să vă informați periodic cu privire la conținutul Politicii noastre de confidențialitate. Vom adapta Politica de confidențialitate de îndată ce modificările aduse prelucrării datelor pe care o realizăm, impun acest lucru. Vă vom anunța de îndată ce modificările vor necesita implicarea dvs. (de ex. un Acord) sau o altă notificare individuală.

Politica de confidențialitate în procesul de recrutare

Prelucrăm datele candidatului pentru un loc de muncă numai în scopul și în cadrul procesului de recrutare, în conformitate cu cerințele legale. Prelucrarea datelor candidatului are loc pentru a ne îndeplini obligațiile (pre)contractuale în cadrul procesului de recrutare în sensul art. 6 alin. 1 lit. b. din RGPD și art. 6 alin.1 lit. f. din RGPD dacă prelucrarea datelor ne este necesară în cadrul procedurilor legale (în Germania se aplică și § 26 BDSG/Legea federală privind confidențialitatea).

Procesul de recrutare impune candidaților să ne furnizeze datele personale. Datele personale obligatorii ale candidatului sunt marcate în formularul online pe care îl punem la dispoziție. În celelalte situații ele rezultă din fișele postului și includ practic informațiile despre persoană, adresele poștale și de contact și documentele de recrutare pentru un loc de muncă, de ex. scrisoarea de intenție, CV-ul și diplomele deținute. În plus, candidații ne pot furniza voluntar informații suplimentare.

Prin transmiterea cererii, candidații sunt de acord cu prelucrarea datelor lor în scopul procesului de recrutare, în conformitate cu natura și sfera stabilite în prezenta Politică de confidențialitate.

În măsura în care categoriile speciale de date cu caracter personal în sensul art. 9, alin. 1 din RGPD sunt comunicate în mod voluntar în cadrul procedurii de recrutare, prelucrarea acestora se efectuează suplimentar în conformitate cu art. 9 alin. 2 lit. b din RGPD (de exemplu, date despre sănătate, cum ar fi dizabilități sau originea etnică). În măsura în care categoriile speciale de date cu caracter personal în sensul art. 9 alin. 1 din RGPD sunt solicitate candidaților în cadrul procesului de recrutare, prelucrarea acestora se efectuează suplimentar în conformitate cu art. 9 alin. 2 lit. din RGPD (de exemplu, date despre sănătate, dacă acestea sunt necesare pentru exercitarea profesiei).

Candidații își pot depune cererile prin intermediul formularului nostru online de pe site-ul nostru, dacă acesta le este pus la dispoziție. Datele vor fi criptate și ne vor fi transmise folosind cele mai moderne stadii ale tehnologiei.
Mai mult, candidații ne pot trimite cererile prin e-mail. Cu toate acestea, rețineți că e-mail- urile nu sunt, în general, trimise criptate și candidații înșiși trebuie să ofere criptare. Prin urmare, nu ne asumăm nicio responsabilitate pentru transmiterea documentelor necesare recrutării pentru un loc de muncă între expeditor și destinatar de pe serverul nostru și, prin urmare, recomandăm să se utilizeze mai degrabă un formular online sau varianta poștală. Deoarece pe lângă trimiterea unui formular online sau a unui e-mail, candidații au și posibilitatea de a ne trimite cererea prin poștă.

Datele furnizate de candidați pot fi prelucrate ulterior de către noi în cazul depunerii cu succes a documentelor în scopul angajării. În caz contrar, dacă cererea pentru un loc de muncă nu a fost depusă cu succes, datele candidaților vor fi șterse. Datele candidaților vor fi șterse și în cazul retragerii unei cereri de recrutare, candidații având în orice moment acest drept.

Ștergerea se face sub rezerva unei retrageri legitime a candidaților, după expirarea unei perioade de șase luni, astfel încât să putem răspunde la orice întrebare ulterioară privind cererea de recrutare și să ne îndeplinim obligațiile de dovadă în conformitate cu Legea privind egalitatea de tratament. Facturile pentru orice decontare a cheltuielilor de călătorie sunt arhivate în conformitate cu reglementările fiscale în vigoare.

Talent-Pool

Ca parte a procesului de recrutare, oferim candidaților posibilitatea de a fi preluați în baza noastră de date, așa-numitul „Talent Pool” pentru o perioadă de doi ani în baza unui acord în sensul art. 6 alin. 1 lit. a. și art. 7 din RGPD.

Cererile de înscriere în Talent Pool sunt prelucrate numai în cadrul unei oferte și căutări viitoare de locuri de muncă, acestea fiind distruse cel târziu după expirarea termenului. Candidații sunt informați că acordul lor de a fi incluși în Talent Pool este voluntar, nu are influență asupra procesului de recrutare și că pot revoca acest acord în orice moment și se pot opune în sensul art. 21 din RGPD.

Contactarea

Atunci când ne contactați (prin formularul de contact, e-mail, telefon sau prin intermediul rețelelor de socializare), informațiile utilizatorului sunt prelucrate în vederea soluționării cererii de contact și a derulării acestui proces în conformitate cu art. 6 alin.1 lit. b. (în cadrul relațiilor contractuale/precontractuale), art. 6 alin. 1 lit. f. (alte solicitări) din RGPD. Informațiile utilizatorului pot fi stocate într-un sistem de gestionare a relațiilor cu clienții („Sistemul CRM”) sau într-o organizație asemănătoare.

Ștergem cererile, dacă acestea nu mai sunt necesare. Verificăm acest lucru la fiecare doi ani. În plus, se aplică obligațiile legale de arhivare a datelor.

Găzduire și livrare prin e-mail

Serviciile de găzduire pe care le folosim sunt concepute pentru a oferi următoarele: infrastructură și servicii de platformă, capacitate de calcul, servicii de stocare și baze de date, livrare prin e-mail, servicii de securitate și întreținere tehnică pe care le folosim pentru a opera acest serviciu online.

În acest sens noi sau furnizorul nostru de găzduire, prelucrăm datele de inventar, de contact și de conținut, datele contractuale, de utilizare, metadatele și datele de comunicare ale clienților, părților interesate și vizitatorilor acestei oferte online, pe baza intereselor noastre legitime pentru o furnizare eficientă și sigură a acestei oferte online conform art. 6 alin.1 lit. f din RGPD în coroborare cu art. 28 din RGPD (încheierea contractului de prelucrare a comenzii).

Colectarea datelor de acces și a fișierelor jurnal

Noi, sau furnizorul nostru de găzduire, colectăm pe baza intereselor noastre legitime în sensul art. 6 alin. 1 lit. f. din RGPD, date privind fiecare accesul la serverul pe care se află acest serviciu (așa-numitele fișiere jurnal de server). Datele de acces includ denumirea paginii web accesate, fișierul, data și ora accesării respectivei pagini, cantitatea de date transferate, notificarea accesării cu succes, tipul și versiunea browserului, sistemul de operare al utilizatorului, adresa URL de referință (pagina vizitată anterior), adresa IP și furnizorul de internet al solicitantului.

Informațiile despre fișierele jurnal sunt stocate din motive de securitate (de exemplu pentru a investiga activități abuzive sau frauduloase) timp de maximum 7 zile și apoi sunt șterse. Datele a căror păstrare ulterioară este necesară în scopuri probatorii sunt excluse de la ștergere până la clarificarea finală a incidentului.

Google Analytics

Noi utilizăm Google Analytics, un serviciu de analiză web oferit de Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland („Google”). Google utilizează cookie-uri. Informațiile generate de cookie despre modul de folosire a ofertei online de către utilizatori sunt de obicei transmise către un server Google din SUA și sunt stocate acolo.

Google va folosi aceste informații în numele nostru pentru a evalua modul de folosire a ofertei noastre online de către utilizatori, pentru a întocmi rapoarte despre activitățile din cadrul acestei oferte online și pentru a ne oferi servicii suplimentare legate de utilizarea acestei oferte online și a internetului. În acest caz, pot fi create profiluri pseudonime ale utilizatorilor folosind datele prelucrate.

Folosim Google Analytics doar cu anonimizare IP activată. Astfel adresa IP a utilizatorilor este scurtată de Google în statele membre ale Uniunii Europene sau în alte state contractante ale Acordului privind Spațiul Economic European. Doar în cazuri excepționale, adresa IP completă va fi trimisă unui server Google din SUA și va fi scurtată acolo.

Adresa IP trimisă de browserul utilizatorului nu va fi transmisă împreună cu alte date furnizate de Google. Utilizatorii pot împiedica stocarea cookie-urilor prin setarea corespunzătoare a software-ului browserului; de asemenea, utilizatorii pot împiedica colectarea de către Google a datelor generate de cookie legate de utilizarea ofertei online, precum și prelucrarea acestor date de către Google prin descărcarea și instalarea plug-in- ului browserului disponibil la următorul link: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Dezactivarea colectării datelor de către Google Analytics pentru acest site web

Solicitarea consimțământului utilizatorilor (de exemplu, în cadrul unui Acord cu privire la utilizarea cookie-urilor), are ca temei legal în vederea prelucrării datelor art. 6 alin. 1 lit. a. din RGPD. În caz contrar, datele cu caracter personal ale utilizatorilor în baza intereselor noastre legitime (adică interesul pentru analiza, optimizarea și operațiunile economice ale ofertei noastre online în sensul art. 6 alin. 1 lit. f din RGPD).

Dacă datele sunt prelucrate în SUA, subliniem faptul că Google este certificat în baza Acordului privind protecția confidențialității „Privacy-Shield”, asigurând astfel respectarea legii europene privind protecția datelor ( https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active).

Pentru mai multe informații despre utilizarea datelor de către Google, setări și opțiuni de opunere, citiți Politica de confidențialitate a Google ( https://policies.google.com/privacy) precum și setările pentru afișarea reclamelor de către Google (https://adssettings.google.com/authenticated).

Datele personale ale utilizatorilor vor fi șterse sau anonimizate după 14 luni.

Prezența online în rețelele de socializare

Menținem prezența online în cadrul rețelelor și platformelor sociale pentru a comunica cu clienții, potențialii clienți și utilizatorii activi pe site și pentru a-i informa despre serviciile noastre.

Subliniem faptul că datele personale ale utilizatorilor din afara zonei Uniunii Europene pot fi prelucrate. Astfel pot rezulta riscuri pentru utilizatori, deoarece, de ex. aplicarea drepturilor utilizatorilor ar putea fi îngreunată. În ceea ce privește furnizorii americani certificați în conformitate cu Acordul privind protecția confidențialității „Privacy-Shield”, subliniem faptul că aceștia se angajează să respecte standardele de confidențialitate ale UE.

În plus, datele utilizatorilor sunt de obicei prelucrate în scopuri de cercetare de piață și de publicitate. Astfel, de ex. profilurile utilizatorilor sunt create pe baza comportamentului utilizatorului și a intereselor rezultate ale utilizatorilor. Profilurile utilizatorilor pot fi utilizate la rândul lor, de ex. pentru a plasa reclame în interiorul și în afara platformelor, care se presupune că sunt în conformitate cu interesele utilizatorilor. În aceste scopuri, cookie-urile sunt de obicei stocate pe computerele utilizatorilor, în care sunt stocate comportamentul și interesele acestora. În plus, în profilurile utilizatorilor, datele pot fi stocate și independent de dispozitivele utilizate de aceștia (în special dacă utilizatorii sunt membri ai platformelor respective și s-au conectat la ele).

Prelucrarea datelor cu caracter personal ale utilizatorilor se bazează pe interesele noastre legitime pentru o informare eficientă a utilizatorilor și comunicarea cu utilizatorii în conformitate cu. art. 6 alin.1 lit. f. din RGPD. Dacă utilizatorii sunt solicitați de către furnizorii respectivi ai platformelor pentru un Acord cu privire la prelucrarea datelor descrise mai sus, temeiul legal al prelucrării este art. 6 alin. 1 lit. a., art. 7 din RGPD.

Pentru o descriere detaliată a prelucrării respective și a posibilităților de opunere (opt-out), consultați următoarele informații privind furnizorul.

De asemenea, pentru informații și susținerea drepturilor utilizatorului, vă indicăm că aceste date vă pot fi oferite de către furnizori. Doar furnizorii au acces la datele utilizatorilor, pot lua direct măsurile corespunzătoare și pot furniza informații. Dacă mai aveți nevoie de ajutor, atunci ne puteți contacta.

- Facebook, pagini Facebook, grupuri Facebook (Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland) în baza unui Acord privind prelucrarea comună a datelor cu caracter personal

- Declarație de confidențialitate: https://www.facebook.com/about/privacy/, în special pentru paginile: https://www.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data, renunțare: https://www.facebook.com/settings?tab=ads și http://www.youronlinechoices.com, Privacy Shield: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active.

- Google/YouTube (Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland) – Politica de confidențialitate: https://policies.google.com/privacy, renunțare: https://adssettings.google.com/authenticated, Privacy Shield: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active.

- Instagram (Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA, 94025, USA) – Politica de confidențialitate/renunțare: http://instagram.com/about/legal/privacy/.

- Twitter (Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA) - Politica de confidențialitate: https://twitter.com/de/privacy, renunțare: https://twitter.com/personalization, Privacy Shield: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TORzAAO&status=Active.

- Pinterest (Pinterest Inc., 635 High Street, Palo Alto, CA, 94301, USA) – Politica de confidențialitate/renunțare: https://about.pinterest.com/de/privacy-policy.

- LinkedIn (LinkedIn Ireland Unlimited Company Wilton Place, Dublin 2, Ireland - Politica de confidențialitate https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy, renunțare: https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out, Privacy Shield: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000L0UZAA0&status=Active.

- Xing (XING AG, Dammtorstraße 29-32, 20354 Hamburg, Germania) - Politica de confidențialitate/renunțare: https://privacy.xing.com/de/datenschutzerklaerung.

- Wakalet (Wakelet Limited, 76 Quay Street, Manchester, M3 4PR, United Kingdom) - Politica de confidențialitate/renunțare: https://wakelet.com/privacy.html.

- Soundcloud (SoundCloud Limited, Rheinsberger Str. 76/77, 10115 Berlin, Deutschland) - Politica de confidențialitate/renunțare: https://soundcloud.com/pages/privacy.

Integrarea serviciilor și a conținutului terților

În cadrul ofertei noastre online, realizăm un conținut sau o ofertă bazată pe interesele noastre legitime (adică interesul pentru analiza, optimizarea și operațiunile economice ale ofertei noastre online în sensul art. 6, alin. 1 lit. f. din RGPD) oferte de servicii terțe pentru a vizualiza conținutul și serviciile lor, cum ar fi videoclipurile sau fonturile (denumite în mod colectiv „conținut”).

Acest lucru presupune mereu faptul că furnizorii terți ai acestor conținuturi iau în considerare adresa IP a utilizatorilor, deoarece aceștia nu ar fi putut trimite conținutul browserului lor fără adresa IP. Prin urmare, adresa IP este necesară pentru prezentarea acestui conținut. Noi încercăm să folosim numai conținuturi ai căror furnizori respectivi utilizează adresa IP doar pentru livrarea conținutului. Terții pot utiliza, de asemenea, în scopuri statistice sau de marketing așa-numitele etichete de pixeli (grafică invizibilă, denumită și „web beacon”). „Etichetele de pixeli” pot fi utilizate pentru evaluarea informațiilor, cum ar fi traficul vizitatorilor pe paginile acestui site. Informațiile pseudonime pot fi de asemenea stocate în cookie-uri pe dispozitivul utilizatorului și pot include, dar nu se limitează la informații tehnice despre browser și sistemul de operare, pagini web de referință, ora accesării și alte informații cu privire la utilizarea ofertei noastre online.

Google Maps

Noi includem hărți din serviciul Google Maps al Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland. Datele prelucrate pot include, în special, adresele IP ale utilizatorilor și datele de localizare, dar acestea nu sunt colectate fără consimțământul lor (de obicei, ca parte a setărilor dispozitivelor lor mobile). Datele pot fi prelucrate în SUA. Politica de confidențialitate: https://www.google.com/policies/privacy/, renunțare: https://adssettings.google.com/authenticated

Întocmit cu Datenschutz-Generator.de de către av. dr. Thomas Schwenke

NOTĂ DE INFORMARE
CU PRIVIRE LA PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL PRIN CHESTIONARUL
CERERE DE ANGAJARE

Operator: Ertex International S.R.L., Str. Zizinului nr. 109D, RO-500407 Brașov, e.brasov@ertex.de
Responsabil Protecția Datelor: Teutsch Services S.R.L., Str. Coștila nr. 2, Brașov, dpo@ertex.de
Scopul prelucrării: Prin aplicarea pentru o poziție în cadrul societății vom colecta și folosi datele personale
oferite atât în timpul recrutării precum și în procesul de angajare. Scopul colectării fiind de a vă lua înconsiderare calificările pentru angajare, conform legii.

Categorii de date cu caracter personal colectate și prelucrate sunt:

 • Numele, prenumele
 • Adresa
 • Numărul de telefon
 • Data și locul nașterii
 • Semnătura

Temei juridic: Datele cu caracter personal sunt prelucrate în interes legitim conform art. 6, alin. 1), a), b)
din Regulamentul (UE) 679/2016.
Destinatarii datelor cu caracter personal: Datele colectate ca urmare a depunerii candidaturii vor fi
evaluate pentru a determina dacă sunt adecvate poziției vacante și vor fi prelucrate exclusiv în cadrul
societății.

Perioada de stocare a datelor: Perioada maximă de stocare a cererii este de 6 luni.
Protecția datelor: Datele dvs. personale sunt prelucrate prin instrumente informatice dar și manuale,
asigurându-se securitatea lor prin adoptarea de măsuri tehnice și organizatorice.
În cazul în care nu furnizați datele cu caracter personal solicitate, nu vă putem lua în considerare pentru
ocuparea pozițiilor vacante din cadrul societății Ertex International S.R.L.

Drepturile persoanei vizate: În conformitate cu Regulamentul (UE) 679/2016, aveți următoarele drepturi:

 • Dreptul de a retrage în orice moment consimțământul, fără a afecta legalitatea prelucrării
  efectuată pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia
 • Dreptul la informare
 • Dreptul la acces
 • Dreptul la rectificare
 • Dreptul la ștergerea datelor
 • Dreptul la restricționarea prelucrării
 • Dreptul la portabilitatea datelor
 • Dreptul la opoziție
 • Dreptul de a depune o plângere în fața unei autorități de supraveghere

Pentru exercitarea drepturilor mai sus menționate, vă rugăm să ne trimiteți o solicitare datată și semnată la adresa dpo@ertex.de sau s-o depuneți la sediile societății în Brașov, Str. Zizinului nr. 30 sau în Codlea,
Str. Vulcanului nr. 30. Termenul de răspuns la solicitarea dvs. este de o lună calendaristică.